GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Състав

НАЧАЛОНачало

Състав на Общински съвет Провадия - мандат 2015-2019


1. Мустафа Али Ибрям-Движение за права и свободи
2. Хюсни Осман Адем-Движение за права и свободи
3. Хюлия Ахмедова Мустафова-Движение за права и свободи
4. Ивайло Илиев Илиев-Местна коалиция „Провадия днес“
5. Лидия Николаева Димитрова-Местна коалиция „Провадия днес“
6. Йордан Иванов Михалев-Коалиция „Народен съюз“
7. Блага Калчева Петрова-Коалиция „Народен съюз“
8. Георги Атанасов Габровски-ГЕРБ
9. Антон Илков Янев-ГЕРБ
10. Димо Владимиров Димов-ГЕРБ
11. Диан Парушев Николов-ГЕРБ
12. Христо Драгомиров Гичев-Национален фронт за спасение на България
13. Дамян Ташев Неделчев-Национален фронт за спасение на България
14. Милена Иванова Драгнева-Българска социалистическа партия
15. Капка Ангелова Радева-Българска социалистическа партия
16. Елина Георгиева Димитрова-Българска социалистическа партия
17. Кръстю Василев Кръстев-Българска социалистическа партия
18. Наталина Младенова Златева-Българска социалистическа партия
19. Димитър Тунчев Димитров-Българска социалистическа партия
20. Стоян Добрев Гигов-Българска социалистическа партия
21. Иво Райчов Гочев-Българска социалистическа партия


ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници, както следва:
№ дата, месец, година час населено място
1 04.10.2016 г. 15.00-16.00 с. Златина
2 04.10.2016 г. 16.15-17.15 с.Венчан
3 11.10.2016 г. 15.00-16.00 с.Петров дол
4 11.10.2016 г. 16.15-17.15 с.Староселец
5 18.10.2016 г. 15.00-16.00 с.Бързица
6 18.10.2016 г. 16.15-17.15 с.Тутраканци
7 25.10.2016 г. 15.00-16.30 с.Бозвелийско
8 01.11.2016 г. 15.00-16.00 с.Чайка
9 01.11.2016 г. 16.15-17.15 с.Комарево
10 08.11.2016 г. 15.00-16.00 с.Добрина
11 08.11.2016 г. 16.15-17.15 с. Манастир
12 15.11.2016 г. 15.00-16.30 с.Житница
13 22.11.2016 г. 15.00-16.30 с.Кривня
14 29.11.2016 г. 15.00-16.00 с.Равна
15 29.11.2016 г. 16.15-17.15 с.Неново
16 06.12.2016 г. 15.00-16.00 с.Черковна
17 06.12.2016 г. 16.15-17.15 с.Овчага
18 13.12.2016 г. 15.00-16.00 с.Снежина
19 13.12.2016 г. 16.15-17.00 с.Славейково
20 20.12.2016 г. 15.00-16.00 с.Черноок
21 20.12.2016 г. 16.15-17.15 с.Градинарово
22 28.12.2016 г. 14.00-15.00 с.Блъсково
23 28.12.2016 г. 15.15-15.45 с.Китен
24 28.12.2016 г. 16.00-17.00 с.Храброво

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®