GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Състав

НАЧАЛОНачало

Състав на Общински съвет Провадия - мандат 2015-2019


1. Мустафа Али Ибрям-Движение за права и свободи
2. Хюсни Осман Адем-Движение за права и свободи
3. Хюлия Ахмедова Мустафова-Движение за права и свободи
4. Ивайло Илиев Илиев-Местна коалиция „Провадия днес“
5. Лидия Николаева Димитрова-Местна коалиция „Провадия днес“
6. Йордан Иванов Михалев-Коалиция „Народен съюз“
7. Блага Калчева Петрова-Коалиция „Народен съюз“
8. Георги Атанасов Габровски-ГЕРБ
9. Антон Илков Янев-ГЕРБ
10. Димо Владимиров Димов-ГЕРБ
11. Диан Парушев Николов-ГЕРБ
12. Христо Драгомиров Гичев-Национален фронт за спасение на България
13. Дамян Ташев Неделчев-Национален фронт за спасение на България
14. Милена Иванова Драгнева-Българска социалистическа партия
15. Капка Ангелова Радева-Българска социалистическа партия
16. Елина Георгиева Димитрова-Българска социалистическа партия
17. Кръстю Василев Кръстев-Българска социалистическа партия
18. Наталина Младенова Златева-Българска социалистическа партия
19. Димитър Тунчев Димитров-Българска социалистическа партия
20. Стоян Добрев Гигов-Българска социалистическа партия
21. Иво Райчов Гочев-Българска социалистическа партия

ГРАФИК

за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници по населени места, както следва:

дата, месец, година час населено място
02.03.2017г. 15.00-16.00 с. Златина
02.03.2017г. 16.15-17.15 с.Венчан
07.03.2017г. 15.00-16.00 с.Петров дол
07.03.2017г. 16.15-17.15 с.Староселец
14.03.2017г. 15.00-16.00 с.Бързица
14.03.2017г. 16.15-17.15 с.Тутраканци
21.03.2017г. 15.00-16.30 с.Бозвелийско
31.03.2017г. 15.00-16.00 с.Чайка
31.03.2017г. 16.15-17.15 с.Комарево
04.04.2017г. 15.00-16.00 с.Добрина
04.04.2017г. 16.15-17.15 с. Манастир
11.04.2017г. 15.00-16.30 с.Житница
19.04.2017г. 15.00-16.30 с.Кривня
25.04.2017г. 15.00-16.00 с.Равна
25.04.2017г. 16.15-17.15 с.Неново
02.05.2017г. 15.00-16.00 с.Черковна
02.05.2017г. 16.15-17.15 с.Овчага
09.05.2017г. 15.00-16.30 с.Снежина
16.05.2017г. 15.00-16.30 с.Славейково
26.05.2017г. 15.00-16.00 с.Черноок
06.06.2017г. 15.00-16.30 с.Градинарово
13.06.2017г. 14.00-15.30 с.Блъсково
13.06.2017г. 15.45-16.00 с.Китен
20.06.2017г. 16.00-17.00 с.Храброво

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®