GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Състав

НАЧАЛОНачало

Състав на Общински съвет Провадия - мандат 2015-2019


1. Мустафа Али Ибрям-Движение за права и свободи
2. Хюсни Осман Адем-Движение за права и свободи
3. Хюлия Ахмедова Мустафова-Движение за права и свободи
4. Ивайло Илиев Илиев-Местна коалиция „Провадия днес“
5. Лидия Николаева Димитрова-Местна коалиция „Провадия днес“
6. Йордан Иванов Михалев-Коалиция „Народен съюз“
7. Блага Калчева Петрова-Коалиция „Народен съюз“
8. Георги Атанасов Габровски-ГЕРБ
9. Антон Илков Янев-ГЕРБ
10. Димо Владимиров Димов-ГЕРБ
11. Диан Парушев Николов-ГЕРБ
12. Христо Драгомиров Гичев-Национален фронт за спасение на България
13. Дамян Ташев Неделчев-Национален фронт за спасение на България
14. Милена Иванова Драгнева-Българска социалистическа партия
15. Капка Ангелова Радева-Българска социалистическа партия
16. Елина Георгиева Димитрова-Българска социалистическа партия
17. Кръстю Василев Кръстев-Българска социалистическа партия
18. Наталина Младенова Златева-Българска социалистическа партия
19. Димитър Тунчев Димитров-Българска социалистическа партия
20. Стоян Добрев Гигов-Българска социалистическа партия
21. Иво Райчов Гочев-Българска социалистическа партия

ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници по населени места, както следва:
дата, месец, година час населено място
04.10.2018г. 15.00-16.00 с. Златина
04.10.2018г. 16.15-17.15 с.Венчан
09.10.2018г. 15.00-16.00 с.Петров дол
09.10.2018г. 16.15-17.15 с.Староселец
16.10.2018г. 15.00-16.00 с.Бързица
16.10.2018г. 16.15-17.15 с.Тутраканци
23.10.2018г. 15.00-16.30 с.Бозвелийско
30.10.2018г. 15.00-16.00 с.Чайка
30.10.2018г. 16.15-17.15 с.Комарево
06.11.2018г. 15.00-16.00 с.Добрина
06.11.2018г. 16.15-17.15 с. Манастир
13.11.2018г. 15.00-16.30 с.Житница
20.11.2018г. 15.00-16.30 с.Кривня
27.11.2018г. 15.00-16.00 с.Равна
27.11.2018г. 16.15-17.15 с.Неново
04.12.2018г. 15.00-16.00 с.Черковна
04.12.2018г. 16.15-17.15 с.Овчага
11.12.2018г. 15.00-16.00 с.Снежина
18.12.2018г. 16.15-17.00 с.Славейково
08.01.2019г. 15.00-16.00 с.Черноок
15.01.2019г. 16.15-17.15 с.Градинарово
22.01.2019г. 14.30-15.30 с.Блъсково
22.01.2019г. 15.45-16.30 с.Китен
29.01.2019г. 15.00-16.30 с.Храброво

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®