GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Състав

НАЧАЛОНачало

Състав на Общински съвет Провадия - мандат 2015-2019


1. Мустафа Али Ибрям-Движение за права и свободи
2. Хюсни Осман Адем-Движение за права и свободи
3. Хюлия Ахмедова Мустафова-Движение за права и свободи
4. Ивайло Илиев Илиев-Местна коалиция „Провадия днес“
5. Лидия Николаева Димитрова-Местна коалиция „Провадия днес“
6. Йордан Иванов Михалев-Коалиция „Народен съюз“
7. Блага Калчева Петрова-Коалиция „Народен съюз“
8. Георги Атанасов Габровски-ГЕРБ
9. Антон Илков Янев-ГЕРБ
10. Димо Владимиров Димов-ГЕРБ
11. Диан Парушев Николов-ГЕРБ
12. Христо Драгомиров Гичев-Национален фронт за спасение на България
13. Дамян Ташев Неделчев-Национален фронт за спасение на България
14. Милена Иванова Драгнева-Българска социалистическа партия
15. Капка Ангелова Радева-Българска социалистическа партия
16. Елина Георгиева Димитрова-Българска социалистическа партия
17. Кръстю Василев Кръстев-Българска социалистическа партия
18. Наталина Младенова Златева-Българска социалистическа партия
19. Димитър Тунчев Димитров-Българска социалистическа партия
20. Стоян Добрев Гигов-Българска социалистическа партия
21. Иво Райчов Гочев-Българска социалистическа партия

ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите
и общинските съветници по населени места, както следва:
дата, месец, год. час населено място
02.10.2017г. 15.00-16.00 с. Златина
02.10.2017г. 16.15-17.15 с.Венчан
10.10.2017г. 15.00-16.00 с.Петров дол
10.10.2017г. 16.15-17.15 с.Староселец
18.10.2017г. 15.00-16.00 с.Бързица
18.10.2017г. 16.15-17.15 с.Тутраканци
24.10.2017г. 15.00-16.30 с.Бозвелийско
31.10.2017г. 15.00-16.00 с.Чайка
31.10.2017г. 16.15-17.15 с.Комарево
07.11.2017г. 15.00-16.00 с.Добрина
07.11.2017г. 16.15-17.15 с. Манастир
14.11.2017г. 15.00-16.30 с.Житница
21.11.2017г. 15.00-16.30 с.Кривня
28.11.2017г. 15.00-16.00 с.Равна
28.11.2017г. 16.15-17.15 с.Неново
05.12.2017г. 15.00-16.00 с.Черковна
05.12.2017г. 16.15-17.15 с.Овчага
12.12.2017г. 15.00-16.00 с.Снежина
12.12.2017г. 16.15-17.00 с.Славейково
19.12.2017г. 15.00-16.00 с.Черноок
19.12.2017г. 16.15-17.15 с.Градинарово
09.01.2018г. 14.00-15.00 с.Блъсково
09.01.2018г. 15.15-15.45 с.Китен
16.01.2018г. 15.00-16.00 с.Храброво

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®