GBC
Размер на шрифта: - / +

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - МБАЛ „Царица Йоанна“

НАЧАЛОНачало

„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия”


Адрес: гр. Провадия, ул. "Желез Йорданов" № 1
Тел.: 0518/4 30 25

МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – Провадия” ЕООД, гр. Провадия се състои от четири функционално обособени структурни блока:

1. Диагностично-консултативен блок, който включва:
- Приемно-консултативни кабинети по следните основни медицински специалности:
Вътрешни болести, Детски болести, Неврология, , Физикална и рехабилитационна медицина.
- Клинична лаборатория.
- Отделение за образна диагностика: І –во ниво на компетентност в изпълнение на мед.
стандарт „ Образна диагностика „
- рентгенови кабинети - 2бр.;
- зала за компютърна томография с ангиографски к-т
- ехографски кабинет.

2. Стационарен блок със следните отделения:
- Вътрешно отделение – І-во ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по
Вътрешни болести с 16 легла, обхващащо кардиологични,нефрологични ,пулмологични легла , в т.ч.интензивни легла и такива за изолация; сектор за неинвазивна функционална диагностика на ССС

- Детско отделение - І-во ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по Детски болести с 15 легла, включващо легла за изолация и легла за интензивно лечение.

- Неврологично отделение – І-во ниво съгласно медицински стандарт по Нервни болести с 15 легла в това число: - легла за изолация и за интензивно лечение.

- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – ІІ-ро ниво съгласно медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина 15 легла
- секция електро-светлолечение;
- секция топлолечение;
- секция кинезитарепия включващо легла за рехабилитация на неврологично болни, както и за рехабилитация на болести на костно-мускулната система

3.Болнична аптека.

4. Административно-стопански блок:
- сектор администрация;
- сектор стопанска част.


Лекарският състав се състои от висококвалифицирани кадри, които извършват лечението на пациентите, както и от специалистите по здравни грижи.

Вътрешно отделение:
Д-р Недко Недев – кардиолог, специалист вътрешни болести
Д-р Елка Георгиева -специалист вътрешни болести
Д-р Кръстю Кръстев – пулмолог
Д-р Георги Георгиев – специалист Ушно-носно – гърлени болести
Д-р Саид Муса Африди – специалист пулмолог
Детско отделение:
Д-р Галя Богословова – специалист педиатър
Д-р Тюляй Бирол – специалист педиатър
Д-р Лиляна Бошнакова - специалист педиатър
Д-р Виолета Дамянова – специалист педиатър

Неврологично отделение:
Д-р Антонина Неделчева - специалист невролог
Д-р Юлиян Янев – специалист невролог
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина ::
Д-р Лиляна Димитрова – специалист Физиотерапевт
Д-р Таня Неделчева – специалист Ушно-носно-гърлени болести
Клинична лаборатория:
Д-р Екатерина Костова – лабораторен лекар

Образна диагностика:
Д-р Иво Гочев – рентгенолог
Д-р Антоанета Георгиева – рентгенолог
Д-р Жасмина Петкова – лекар ординатор
Управител на МБАЛ „Царица Йоанна”-гр.Провадия е Д-р Светослав Неделчев –специалист нервни болести и със специалност по Мениджмънт в здравеопазването .Гл.медицинска сестра Катя Божилова.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®