GBC
Размер на шрифта: - / +

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - МБАЛ „Царица Йоанна“

НАЧАЛОНачало

„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия”


Адрес: гр. Провадия, ул. "Желез Йорданов" № 1
Тел.: 0518/4 30 25

“Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия” ЕООД, гр. Провадия се състои от четири функционално обособени структурни блока:

1. Диагностично-консултативен блок, който включва:
*Приемно-консултативни кабинети по следните основни медицински специалности: Вътрешни болести, Детски болести, Неврология, , Физикална и рехабилитационна медицина.
*Медико-диагностични лаборатори.
*Отделение за образна диагностика:
- рентгенови кабинети - 2бр.;
- зала за компютърна томография с ангиографски к-т
- ехографски кабинет.
*Отделение за физикална и рехабилитационна медицина – І-во ниво със следните функционални сектори:
- секция електро-светлолечение;
- секция топлолечение;
- секция кинезитарепия.

2. Стационарен блок със следните отделения:
Вътрешно отделение – І-во ниво,
обхващащо кардиологични, интензивни легла и такива за изолация; сектор за неинвазивна функционална диагностика на ССС
Детско отделение - І-во ниво,
включващо легла за изолация и легла за интензивно лечение.
Неврологично отделение – І-во ниво
в това число: - легла за изолация и за интензивно лечение.
Отделение за долекуване и продължително лечение и физиотерапия и рехабилитация – ІІ-ро ниво,
включващо легла за рехабилитация на неврологично болни, както и за рехабилитация на хирургично болни.
Болнична аптека.

3. Административно-стопански блок:
- сектор администрация;
- сектор стопанска част.


Лекарският състав се състои от висококвалифицирани кадри, които извършват лечението на пациентите:

Вътрешно отделение:
Д-р Недко Недев – кардиолог, специалист вътрешни болести
Д-р Елка Георгиева -специалист вътрешни болести
Д-р Кръстю Кръстев – пулмолог
Д-р Анка Вичева – специалист вътрешни болести
Проф.Д-р Димитър Ненов - нефролог
Детско отделение:
Д-р Галя Богословова – специалист педиатър
Д-р Тюляй Бирол – специалист педиатър
Д-р Маринка Накова - специалист педиатър

Неврологично отделение:
Д-р Антонина Неделчева - специалист невролог
Д-р Юлиян Янев – специалист невролог

Отделение за долекуване продължително лечение и физиотерапия и рехабилитация:
Д-р Севданка Янакиева – специалист физиотерапия и рехабилитация
Д-р Лиляна Димитрова - специалист физиотерапия и рехабилитация
Клинична лаборатория
Д-р Екатерина Костова – лабораторен лекар
Образна диагностика:
Д-р Иво Гочев – рентгенолог
Д-р Антоанета Георгиева – рентгенолог
Д-р Жасмина Петкова – лекар ординатор


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®